Viktig information

Viktig information

 

För att få göra en bokning hos oss behöver Du vara minst 18 år. 

Placering av ekipage. 

Som gäst skall man stå på hänvisad/bokad plats.

Husvagn och bil skall vara placerade inom tomtgränsen.

Elkabel får ej dras över väg eller större gräsyta.

Det är Ert ansvar att lämna korrekta uppgifter vid bokning. Om Ni har bokat en för liten plats för Ert ekipage kan vi ej garantera en plats under Er vistelse.

Våra platser är 8 meter breda och från 6-12 meter långa.
Ni ser att de står under olika kategorier när ni bokar.
Vissa platser har fått en extra förklaring med vad vi anser är en lämplig längd på vagn, beroende på om platsen kanske sluttar eller att ett längre fordon får svårt att köra in/ut på platsen.

Observera att ”totallängd” innebär platsens längd från staket till infartsväg, alltså inte hur stor vagn som får plats.
T.ex. Med en husvagn på 7,5 meter inklusive drag och eventuellt cykelställ plus bredden på er bil, så bör Ni boka en plats på 10 meter för att få plats.

Om Ni ej skall sätta upp något förtält, så kan Ni parkera bilen bredvid Er vagn, så länge Ni håller Er inom Er tomtgräns (se bild på ekipageplacering).
Husvagn och husbil backas in på tomtens högra sida, sett från vägen.

Tänk på att både vagn, drag, eventuellt cykelställ och ert fordon skall få plats i rutan! 

 

Campingplatser/stugor/bil

Endast en bil per bokad campingplats/stuga får medföras in på området.

Vi kan ej garantera att bil/fordon får medtagas in på tältområdet, vi kan behöva hänvisa fordonet till annan plats.

Gäst ansvarar för att stugan är städad enligt erhållen städinstruktion.
Slutstäd går att köpa som tilläggstjänst, men du som gäst ansvarar för disk, sopor och tömning av kylskåp.

Våra stugor är oisolerade, men det finns extra element och filt att tillgå i utvalda stugor.

Förlust av nyckel debiteras med 500:-.

Hunnebostrands Camping ansvarar ej för skador på, eller förlust av gästs ägodelar.

 

Utrustning & säkerhet

aldrig under in-/utfartsbommen, gå vid sidan av!

Rökning är förbjuden i alla våra stugor. Överträdelse beivras med 2500:-.

Se till att din gasol- och elutrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
Våra eluttag på campingplatserna innehåller 10 Ampere, använd 2,5 mm
² godkänd kabel avsedd för ändamålet.

Elbilsladdning från campingens uttag är ej tillåtet.

Vid händelse av brand finns det brandsläckare utplacerade på området. Se karta vid reception & servicebyggnad för placering.

 Grillning får endast ske enligt kommunens regler, var uppmärksam på vad som gäller. Engångsgrillar får ej användas.

 

Avfall/avlopp
Avlopp från husvagn måste gå till en sluten behållare.

Vid vår avfallsstation hittar ni en enklare variant av latrin & gråvattentömning (endast kassett), glassortering, tunna för grillkol samt en container för väl emballerat hushållsavfall.

 

Allmänna trivselregler

Tystnad skall råda mellan kl.23-08, undvik biltrafik på området under denna tid.

För allas trivsel ber vi Er att visa hänsyn till övriga campinggäster dygnet runt gällande ljudnivå, musik får spelas med omtanke till grannarna.

Lämna de gemensamma utrymmena såsom du själv önskar finna dem!

Hjälp oss att hålla campingen skräpfri!

Hundägare håller sin hund kopplad på området och rastning sker med fördel utanför området.

Hunnebostrands camping förutsätter att våra gäster visar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning.
Personalen har rätt att agera, om du som gäst inte följer anvisade regler eller uppträder olämpligt.
Personalen äger rätt att avvisa dig och dina tillhörigheter med omedelbar verkan från campingområdet och även, på din bekostnad, avlägsna fordon och utrustning.
Vid avvisning återbetalas du inte för återstående vistelsetid.

Vid eventuella klagomål, informera personal direkt så att vi har möjlighet att åtgärda problemet. Ring: 076-6287300.

Om Ni har frågor gällande betalning eller fakturor, maila oss på info@hunnebostrandscamping.se. Ni kan också ringa oss på 076-628 73 00.